Rzemieślniczy mikroklimat. Oprowadzanie z kuratorem i projektantami wystawy Antropocen

17/03
godz. 13:00
Dodaj do kalendarza 13:00

Zapraszamy na ostatnie oprowadzanie z kuratorem Kacprem Kępińskim i projektantami. Architektura wystawy Antropocen autorstwa grupy CENTRALA (Simode De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz) oparta jest, tak jak i narracja wystawy o diagram ekonomii obwarzanka.

Koncepcja ta przyjęła przestrzenną formę torusa pociętego na plastry – pierścienie, na których prezentowane są kolejne sekcje i zagadnienia. Ekspozytory wykonane z materiałów odzyskanych z budowy nowej siedziby MSN znajdują się zarówno w pawilonie Zodiak, jak i na placu przed nim. Zgodnie z intencją projektantów widzowie mają także poprzez architekturę wystawy doświadczać ciągłości i zależności prezentowanych na wystawie procesów.

Projekt wystawy został wybrany w konkursie przeprowadzonym w 2021 roku.

CENTRALA została zaproszona przez kuratorów wystawy również do opracowania koncepcji jednej z instalacji artystycznych odpowiadających na wyzwania w obszarze pułapu ekologicznego. W odpowiedzi na gwałtowne zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatu, projektanci zaproponowali miejskie mikroklimaty tworzone rzemieślniczo. Instalacja przyjęła formę delikatnych konstrukcji – układów poszukujących równowagi. Mobile pokazują, jak w ramach praktykowania architektury możemy wykorzystywać termodynamiczne współzależności różnych form życia i trwania. Pomagają marzyć o mieście odpornym, które projektanci nazywają METEOPOLIS. Jednocześnie przywracają i utrwalają przekonanie, że m.in. ład cieplny jest równie istotny jak ład przestrzenny.
O procesie projektowym zgodnym z duchem projektowania cyrkularnego, o glebarium i eksplorowaniu niematerialnych elementów i form architektonicznych oraz przestrzennych opowiedzą projektanci wystawy i autorzy instalacji Rzemieślniczy mikroklimat.

CENTRALA (Simone De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz) – studio tworzące projekty pod hasłem amplifikacja natury, badające relacje między architekturą a procesami przyrodniczymi, zjawiskami atmosferycznymi i astronomicznymi. Zajmuje się miejskimi mokradłami, rzemieślniczymi mikroklimatami, wielogatunkową urbanistyką, architekturą chronobiologiczną, wzmacniającą poczucie bycia częścią sezonów.