Przedszkole w Opolu i Biblioteka w Głuchołazach | wycieczka

28/10
Sobota, godz. 10:00 - 15:00 Opole/Głuchołazy
Dodaj do kalendarza Sobota, 10:00 - 15:00 Opole/Głuchołazy

Czego oczekujemy dziś od obiektów publicznych? Jak z nich korzystamy i jak się w nich czujemy?

Kontynuujemy cykl spacerów z projektantami i projektantkami pn. Architektura w działaniu, w ramach którego poszukujemy odpowiedzi m.in. na powyższe pytania. Tym razem zapraszamy na wycieczkę, podczas której będziemy mieli okazję przyjrzeć się aż dwóm obiektom o funkcji edukacyjnej i kulturalnej. W programie wycieczki zaplanowaliśmy oprowadzanie z projektantami po docenianych, współczesnych realizacjach:

◈ Przedszkolu w Opolu/Malinie z projektantami z pracowni PORT (Józef Franczok, Marcin Kolanus)
◈ Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Głuchołazach z projektantem Antonim Domiczem

Projektanci przedszkola zrealizowanego dla Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w 2020 r., chcieli stworzyć przestrzeń, która sama w sobie będzie inspirować i edukować. Jak sami deklarują: „Wierzymy, iż jest ona naczyniem, którego „kształt” może sprzyjać rozwojowi dzieci, szczęściu, sprzyjać budowaniu poczucia własnej wartości. Naczynie to może być oknem na świat oraz dawać poczucie bezpieczeństwa, dostarczać emocji, być doświadczeniem dla zmysłów, matrycą dla przyszłego pojmowania świata, źródłem tożsamości.” Istotny jest również fakt, że projektanci adaptowali stary budynek szkolny pod nową funkcję starając się wyodrębnić także formalnie część dawną od tej dobudowanej, eksponując różnorodne materiały i formy.

Antoni Domicz (M. i A. Domicz – pracownia architektury) projekt oddanej do użytku w 2019 r. biblioteki opracował w miejscu popadającego w ruinę budynku, służącego niegdyś za kino. Z dawnego budynku zachowano jedno pomieszczenie. Projekt cechuje neutralna kolorystyka, pragmatyzm, przejrzystość i oszczędność form oraz środków wyrazu adekwatnych do funkcji. Punktem centralnym projektu jest dwukondygnacyjny hall łączący bibliotekę z Domem Kultury. Różnica poziomów pomiędzy obiektami (bryłami) posłużyła jako punkt wyjścia do zaprojektowania audytorium w formie amfiteatru. W hallu znajduje się również świetlik wprowadzający światło nie tylko do audytorium, ale i czytelni oraz wypożyczalni książek. Projekt biblioteki został doceniony zdobywając m.in. nominację do nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe 2022.

Ważne: Do oddalonych od Opola o ok. 1,5 godziny Głuchołaz, dojedziemy busem. Można jednak wziąć udział tylko w jednej części wycieczki, prośba o wybór odpowiedniej opcji w ostatnim pytaniu formularza zgłoszeniowego.

Dla osób dołączających do wycieczki w Opolu:

  • Miejsce zbiórki: Olimpijska 2, Opole
  • Godzina: start 10.00

Dla osób dołączających do wycieczki w Głuchołazach: 

  • Miejsce zbiórki: Bohaterów Warszawy 9a, Głuchołazy
  • Godzina: start 12.45-13.00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 20 w busie, łącznie do 30 osób).  
Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału – w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zgłoszenia skontaktujemy się w formie mailowej.