Architektura czeska lat osiemdziesiątych: od normalizacji do transformacji | Wykład

2/06
godz. 17:30 - 19:00 Muzeum Architektury we Wrocławiu
Dodaj do kalendarza 17:30 - 19:00 Muzeum Architektury we Wrocławiu

Zapraszamy na wykład doc. Huberta Guzika, Ph.D. z Wydziału Architektury Politechniki Czeskiej w Pradze.

Podczas wykładu dowiecie się więcej o wynikach 5-letniego projektu badawczego „Architektura lat osiemdziesiątych w Republice Czeskiej“, realizowanego pod kierunkiem Petra Vorlíka

Poznamy też efekty projektu, m.in. publikacje wydane w latach 2019–2022 przez Wydział Architektury Politechniki w Pradze oraz stronę internetową http://www.architektura80.cz/~en

W latach osiemdziesiątych gospodarka Czechosłowacji borykała się z postępującą stagnacją. Reżym wprowadzony po stłumieniu Praskiej Wiosny okazywał się coraz bardziej niewydolny. Architekci, chcąc przeforsować swe autorskie wizje, byli w tej sytuacji zmuszeni improwizować. Czeski postmodernizm czy high-tech często stawał się przede wszystkim sztuką kombinowania i załatwiania.

Wbrew popularnemu poglądowi, zmiany w architekturze lat osiemdziesiątych nie przebiegały jednak w opozycji wobec reżimu – wezwania do systemowych reform w urbanistyce i projektowaniu stały się częścią oficjalnego dyskursu już na kilka lat przed pierestrojką. Słaby reżym oczywiście nie był w stanie zrealizować większości podnoszonych postulatów. A niektóre z nich nie nie zostały zrealizowane do dzisiaj.

Informacje:
Wykład: Architektura czeska lat osiemdziesiątych: od normalizacji do transformacji
2 czerwca 2023, godz. 17:30-19:00
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5