Humanistyczny modernizm. Maciej i Stanisława Nowiccy

Dwie wybitne postaci – Stanisława Sandecka-Nowicka i Maciej Nowicki – na stale zapisały się na kartach amerykańskiej i polskiej historii architektury.

Ona, utalentowana graficzka i projektantka, została pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych profesorką w dziedzinie architektury. On, mimo młodego wieku, współpracował z największymi architektami przy prestiżowych zleceniach, których realizację przerwała tragiczna śmierć. Historia Nowickich to fascynująca opowieść o pasji tworzenia, wspólnym życiu, możliwościach i ograniczeniach burzliwego początku XX wieku. Z doświadczeń swoich, dramatycznej historii kraju ich pochodzenia, ale też wielkiej nadziei na lepsze jutro zbudowali podstawy innowacyjnego programu nauczania i projektów architektonicznych, które zmieniły historię sztuki. Łącząc najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne z wielkim szacunkiem dla lokalnego kontekstu, zdolnościami rozmowy i zrozumienia drugiego człowieka oraz angażując swój wielki talent, stworzyli humanistyczny modernizm, który otwierał ówczesne rozumienie architektury na nowe pola.

Gdyby czas pozwolił mu w pełni rozwinąć skrzydła, ten poeta-filozof formy miałby na bieg architektury wpływ równie wielki, jak wywierał za życia na swoich przyjaciół

Eero Saarinen, 1910–1961, amerykański architekt i projektant wnętrz pochodzenia fińskiego, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej architektury lat 50. XX wieku

Informacje

Miejsce i data

Siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych, Delegates’ Entrance, Nowy Jork

Czas trwania: 15–26 stycznia 2024

Więcej informacji wkrótce

Kolofon

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Współorganizator: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku,
Pod patronatem Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
Współpraca: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Partner programowy: Instytut Polski w Nowym Jorku
Kurator naukowy: prof. Bolesław Stelmach
Kurator: Kacper Kępiński
Architektura wystawy: Only If Architecture (Karolina Częczek)
Identyfikacja wizualna: Katarzyna Nestorowicz
Produkcja i licencje: Weronika Sołtysiak, Mateusz Włodarek
Komunikacja: Dominik Witaszczyk
Redakcja: Urszula Drabińska
Tłumaczenia: Natalia Raczkowska
Podziękowania: Peter Nowicki, Dominika Stecyk, Izabela Gola, Agata Lupoměská, Izabela Iwanicka-Dzierżawska, Piotr Kibort, Ewa Perlińska-Kobierzyńska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Widok ogólny, źródło: Division of Archives and History Photograph Collection (State Archives of North Carolina Collection 4.1), State Archives of North Carolina