Nagroda NIAiU 2019

Nagroda NIAiU to konkurs dla absolwentów z lat 2017/18 i 2018/19 na najlepsze dyplomowe prace magisterskie.

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Kategorie

W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych. Projekty powinny dotyczyć przestrzeni wspólnych: placów, ulic, przestrzeni zielonych i rekreacyjnych czy obiektów sportowych. Zachęcamy też do nadsyłania projektów urbanistycznych, strategii rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, szpitali, urzędów, obiektów kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej i dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych czy demografii. Zachęcamy do nadsyłania prac z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektury, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych dziedzin, jeśli dotyczą kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

W II edycji konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Grochulski, inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, w kategorii:

projektowa praca magisterska

przyznało:

I nagrodę w wysokości 12 500 zł

Panu Łukaszowi Dmowskiemu
za pracę pod tytułem
Osiedle wpisane w krajobraz jako próba stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i proekologicznego w Polsce napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

wyróżnienie w wysokości 7 500 zł

Pani Annie Barwińskiej oraz Pani Joannie Macherze
za pracę pod tytułem
Projekt Koncepcyjny rewitalizacji dzielnicy Crescenzago w Mediolanie napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Andrzeja Dudy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Jury pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. inż. arch. Tomasza Sławińskiego, w składzie: prof. dr hab. Marta Leśniakowska i Tomasz Fudala w kategorii:

teoretyczna praca magisterska

przyznało:

I nagrodę w wysokości 10 000 zł

Panu Tomaszowi Bodnarowi
za pracę pod tytułem
Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic napisaną pod kierunkiem dr hab. Pawła Czaplińskiego prof. US na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie w wysokości 5 000 zł

Panu Adamowi Pacholakowi
za pracę pod tytułem Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia i jeden z przykładów jego realizacji – ZETO przy ul. Ofiar Oświęcimskich autorstwa Agaty i Jerzego Tarnawskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos prof. UWr na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyróżnienie w kategorii wysokości 5 000 zł

Panu Konradowi Kuncowi
za pracę pod tytułem Architektura kin powojennej Warszawy autorstwa Mieczysława Pipreka, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marcina Lachowskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy!

Jury

Jurorzy w kategorii projektowej:
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Grochulski
inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule

Jurorzy w kategorii teoretycznej:
dr inż. arch. Tomasz Sławiński
kurator MSN Tomasz Fudala
dr hab. prof. IS PAN Marta Leśniakowska

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii: 5 000 zł

Zgłaszanie prac

Zgłaszane magisterskie prace dyplomowe powinny pochodzić z lat 2017/18 i 2018/19.
Termin składania prac w siedzibie NIAiU (ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa): 22 listopada 2019 r. do g. 16.00.
Decyduje data dostarczenia pracy.
Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia o godzinie 16.00 w pawilonie SARP w Warszawie.