Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta

Realizacje jednego z najbardziej dyskutowanych tandemów architektonicznych powojennej Polski, Oskara (1922–2005) i Zofii (1924–2013) Hansenów, na dwa tygodnie stały się poligonem doświadczalnym „Urban Summer School”.

Ten międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt był kolejną odsłoną zapoczątkowanej przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie szkoły letniej Wizje i doświadczenia, poświęconej tematyce miejskiej. Do udziału zaproszono studentów, doktorantów i badaczy, którzy działają na polu architektury, urbanistyki, sztuki i designu, a także przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych (historii, socjologii, sztuk pięknych, antropologii i innych). „Letnie Studium Miasta” skierowane zostało do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i przyszłością modernistycznych osiedli mieszkaniowych.

Publikacja jest podsumowaniem warsztatów, które odbyły się na przełomie sierpnia i września 2018 roku w Lublinie, Warszawie i Szuminie. W projekcie zatytułowanym „Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta” wzięło udział 18 osób z kilkunastu krajów. Organizatorami, oprócz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki było ukraińskie Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, które w poprzednich latach powadziło podobne warsztaty na Ukrainie. W tej edycji uczestnicy pracowali, dzielili się badaniami i zastanawiali się nad dziedzictwem koncepcji Formy Otwartej w wydaniu Zofii i Oskara Hansenów. W publikacji znalazły się teksty opisujące poszczególne elementy projektu oraz ich przebieg i podsumowanie. Całość jest opatrzona zdjęciami, rysunkami i wykresami.

Publikacja trójjęzyczna (angielski, polski, ukraiński). Publikacja bezpłatna, do pobrania w siedzibie NIAiU

Kolofon

Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta, publikacja powarsztatowa
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-951542-3-2