1. Kongres Edukacji Architektonicznej

otwarcie 1. Kongresu Edukacji Architektoniczneji

 W dniach od 10 do 13 października 2018 roku odbył się pierwszy Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), którego celem było stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej. Kongres organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich – zakłada spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce, w celu nawiązania współpracy i konfrontacji zdobytego doświadczenia. Zaproszeni zostali zarówno architekci, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, jak i edukatorzy i animatorzy, czy osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.

Kongres trwał trzy dni w wyjątkowych okolicznościach i przestrzeni historycznej zamku w Tucznie. Rozpoczął się panelami dyskusyjnymi „Edukacja w działaniu”, „Popularyzacja edukacji” oraz „Instytucja edukuje”, w czasie których uczestnicy mogli zaprezentować swoje dokonania w zakresie szerzenia wiedzy o architekturze i urbanistyce, przedstawili wiele interesujących projektów prowadzonych na różną skalę i dla różnych grup wiekowych. W czasie Kongresu poruszony został także temat dostępu do wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki. W trakcie trzeciego dnia odbyły się również warsztaty ukazujące temat architektury w nieoczywisty sposób. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z elementami design thinking oraz z przeszkodami, jakie przestrzeń miejska stawia przed niepełnosprawnymi.