CREDO

Poprosiliśmy o wypowiedzi znakomitych polskich architektów, urbanistów, historyków architektury. Chcemy w ten sposób zaproponować dyskusję nad problemami przekształcania przestrzeni w Polsce. Szczególnie interesuje nas problematyka jakości przestrzeni wspólnych, przestrzeni publicznych polskich miast i wsi; polskiego krajobrazu. Architektura i urbanistyka w tym cyklu powinny być pretekstem do zadawaniem pytań. Powinna skłaniać do refleksji, namysłu nad tak zarysowaną problematyką. Forma jest otwarta: wypowiedź teoretyczna, projektowa, artykuł, wywiad, rysunek.