Festiwal Architektury w Bydgoszczy od 10 do 25 maja

Zapraszamy na Festiwal Architektury w Bydgoszczy, który rozpocznie się 10 maja tego roku w Młynach Rothera i potrwa do 25 maja.


Jest to wydarzenie organizowane przez Politechnikę Bydgoską i pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ).

TEMAT RZEKA to tegoroczna nazwa wystaw, konferencji oraz warsztatów na których to zostaną zaprezentowane prace studentów, architektów, rzeźbiarzy i artystów.

Cel: spotkanie architektów i osób zajmujących się kształtowaniem przestrzeni oraz wymiany myśli w ujęciu interdyscyplinarnym. Obejmuje grupę zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką sztuki i techniki w architekturze, kształtowani em przestrzeni miast i zespołów krajobrazowych.