Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18

W imieniu Muzeum Getta Warszawskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej dziedzictwu architektonicznemu getta warszawskiego.

Na wystawie zostaną zaprezentowane makiety i plansze przygotowane przez studentów Wydziału Architektury, Studium możliwości budowy pawilonu nad wykopaliskami oraz eksponaty archeologiczne wydobyte z terenu wykopalisk związane z historią getta warszawskiego ilustrowane zdjęciami autorstwa Marcina Czechowicza.

Wystawa potrwa do 16 maja i w tym czasie będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-18:00 w sali wystawowej przy wejściu do gmachu WAPW.

Wystawa zainaugurowana 18 kwietnia prezentuje 10 intrygujących koncepcji architektonicznych stałej ekspozycji wykopalisk przy ul. Miłej 18 stworzonych przez grupę studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Będzie to okazja do zaprezentowania różnorodnych pomysłów na zachowanie i eksponowanie dziedzictwa historycznego, jak również do promowania dialogu między nauką a praktyką architektoniczną. Na wystawie znajdą się także przykładowe materiały wydobyte podczas wykopalisk.

Wystawie będzie towarzyszyła debata „Przywoływanie pamięci: Debata o różnorodnych formach upamiętnień w przestrzeni publicznej” zaplanowana na 8 maja w gmachu WAPW. Zostanie ona poświęcona wyzwaniom związanym z upamiętnianiem nieodległej przeszłości.

Wezmą w niej udział:

  • dr Eleonora Bergman,
  • dr Maria Ferenc,
  • prof. Zbigniew Kobyliński,
  • dr Jolanta Miśkowiec (Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci),
  • prof. Małgorzata Rozbicka (Wydział Architektury PW),
  • Hanna Wróblewska (dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury).

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Stiasny.