Policzone i Policzeni 2024! Artyści, Twórcy i Wykonawcy w Polsce

W 2018 roku rozpoczęła się droga, której celem jest wprowadzenie w życie Ustawy o zawodzie artysty. Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk prowadzi prace badawcze, mające na celu doprecyzowanie i domknięcie procesu wprowadzenia ustawy w życie.

Aby wprowadzane zmiany miały odniesienie do rzeczywistości, szczególnie tej zmienionej, dotkniętej pandemią Covid-19, niezbędne jest przeprowadzenie badania, które pozwoli zdiagnozować aktualną sytuację.

Zachęcamy, włącz się aktywnie w badania!
Zostań twórczynią/ twórcą własnego losu i przełamując złość, frustrację czy poczucie braku sprawczości stań się częścią tej zmiany, tak aby system był skierowany do Ciebie, a nie odwrotnie.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wypełnienie potrwa około 20 minut. Jeśli uznasz, że artystki i artyści, twórczynie i twórcy zasługują na głos UDOSTĘPNIJ INNYM ankietę i pokaż, że SIĘ LICZYSZ.

Prosimy o podanie danych zgodnie ze stanem na 1 marca 2024.

Ankieta będzie aktywna do 15 maja 2024: