II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości”

W imieniu Organizatorów: Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszamy konferencję, która odbędzie się w dniach 17.06-18.06.2024 w Warszawie.

Plan konferencji

dzień I: Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1
dzień II: Pałac Czapskich, Siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5

Konferencja odbędzie się w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Temat konferencji

Materiał budowlany stanowi podstawowy element w procesie kreacji architektonicznej. W epoce nieustannego rozwoju technologii i poszukiwania nowych ścieżek innowacji pragniemy zgłębiać osiągnięcia oraz stawić czoła wyzwaniom, które, uwzględniając szerszy kontekst kulturowy, wpłyną na przyszły rozwój architektury. Obserwujemy już teraz, że innowacyjne materiały budowlane stanowią nie tylko istotę struktury, lecz także inspirujące narzędzie do tworzenia nowoczesnej estetyki architektonicznej. Rozpoznanie ich właściwości otwiera drogę do pełnego zrozumienia, jak nowoczesne technologie mogą napędzać ewolucje zmiany w estetyce architektonicznej. Wprowadzają one nowe wymiary do doświadczeń wizualnych, funkcjonalnych i społecznych o w przestrzeni architektonicznej, w skali zarówno budynku jak i miasta. Zaproponowany podział zagadnień na pięć obszarów tematycznych obejmuje następujące aspekty:

I. CZŁOWIEK i ŚRODOWISKO
biofilne materiały budowlane
II. ESTETYKA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ
w kontekście innowacyjnych materiałów
III. INTELIGENTNE MATERIAŁY
IV. EKONOMIZACJA PROCESÓW
produkcja materiałów przyszłości
V. ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA CYWILIZACYJNE
nowoczesne materiały w architekturze i urbanistyce

I. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii materiałowej nie tylko wpływają na rozwój technologiczny w budownictwie, lecz także przyczyniają się do poprawy jakości życia i kształtują nową jakość środowiska
zamieszkiwania, zakorzenioną w zrównoważonym podejściu do projektowania.

II. Innowacyjne materiały budowlane jako katalizator estetyki architektury. Analiza wpływu zaawansowanych materiałów, takich jak szkło „inteligentne” czy beton półprzezroczysty na aspekty wizualne i estetyczne architektury. Omówienie możliwości tworzenia unikalnych form, świateł i struktur, które podkreślają estetyczne wymiary nowoczesnej architektury, zachowując przy tym funkcjonalność i zrównoważony charakter. Nowatorskie podejście do materiałów budowlanych, w tym wykorzystanie surowców naturalnych, takich jak konopie, słoma czy mycelium, stanowią inspirację dla twórczego kształtowania oryginalnej formy architektonicznej, przyczyniając się do rozwoju współczesnej architektury.

III. Innowacyjne materiały budowlane (inteligentne, biomimetyczne, oparte na nanotechnologii etc.) stwarzają możliwości nie tylko w zakresie monitorowania, kontrolowania i optymalizacji kluczowych parametrów budynku, ale również wspierają innowacyjne strategie utrzymania obiektów.

IV. Zaawansowane technologie stosowane/wykorzystywane w procesach produkcyjnych w budownictwie, koncentrując się na optymalizacji rozwiązań, zmierzają do zwiększenia wydajności oraz redukcji strat wynikających z procesu budowlanego.

V. Konceptualizacja rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych oraz ich powszechne wdrażanie w architekturze i urbanistyce pozostają trwałym wyzwaniem, które w przyszłości stanowić będzie integralną część polityki wzmacniania odporności, służącej zachowaniu równowagi rozwojowej.

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje czynny, stacjonarny, udział w dwudniowej Konferencji (udział certyfikowany), z możliwością publikacji referatu w monografii naukowej PW 20 pkt (z listy MNiSW) lub posteru, dwudniowy catering, materiały konferencyjne:

  • 300 zł dla studentów i doktorantów;
  • 500 zł pracownicy naukowi i pozostali uczestnicy.

Przy zgłoszeniach wieloautorskich (max. 5 współautorów) przynajmniej jeden współautor referatu bądź posteru jest zobowiązany do udziału w konferencji stacjonarnie.

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję, zgłoszenie referatu lub posteru odbywa się przez formularz:

Wpłaty należy dokonać do dnia 23 maja 2024 roku na konto:
51 1240 2092 9522 1010 0100 0000
W tytule należy podać: Imię_Nazwisko
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się referatu na konferencję decyduje Komitet Naukowy konferencji. Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję będzie przekazywana przez organizatora po zweryfikowaniu otrzymanych zgłoszeń.

Zgłoszenie referatu – wytyczne edytorskie

Zgłoszenie wypełnić tylko w języku angielskim.
Należy podać tytuł referatu (max. 150 znaków), referat w języku angielskim (min 500 max. 560 wyrazów), bibliografię (min. 3 max. 5 pozycje bibliograficzne). Sporządzanie bibliografii w stylu APA.
Referat może być zgłoszony max. przez pięć współautorów. Wybrane referaty przez Komitet Naukowy zostaną wygłoszone na konferencji. Pozostałe referaty po pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w monografii PW wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej (20 pkt MNiSW). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Oficynę Wydawniczą PW zostanie rozesłane do autorów w późniejszym czasie.

Zgłoszenie posteru

Zgłoszenie wypełnić tylko w języku angielskim.
Podczas rejestracji należy podać tytuł proponowanego posteru oraz opis (500-560 wyrazów).
Poster może być zgłoszony max. przez pięć współautorów. Szablon do prezentacji posteru zostanie wysłany autorom w połowie maja. Postery zostaną również opublikowane w monografii PW. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Oficynę Wydawniczą PW zostanie rozesłane do autorów w późniejszym czasie.

Ważne daty

15 kwietnia 2024 – ostateczny termin nadsyłania referatów oraz posterów
10 maja 2024 – powiadomienie o przyjętych referatach prezentowanych na konferencji oraz referatach do publikacji w monografii, a także posterów
20 maja 2024 – termin nadsyłania posterów do publikacji w monografii (szablon będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie internetowej konferencji oraz rozesłany do autorów)
23 maja 2024 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej oraz ostateczny termin rejestracji na konferencję (bez wygłoszenia referatu bądź posteru)
3 czerwca 2024 – ogłoszenie programu konferencji
10 czerwca 2024 – ostateczny termin nadsyłania prezentacji przez prelegentów konferencji w formacie pptx lub pdf
17-18 czerwca 2024 – konferencja

Planowana jest dwudniowa transmisja konferencji na żywo. Osoby zainteresowane transmisją prosimy o wypełnienie formularza:

Na podany w formularzu e-mail zostanie wysłany link do transmisji na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.
Kontakt do Organizatorów konferencji pod adresem: konferencja.wapw2024@pw.edu.pl