Pracuj w NIAiU: Współpracownik / współpracowniczka ds. wydawnictw

Do 14 kwietnia 2024 roku trwa rekrutacja na stanowisko współpracownika/współpracowniczki ds. wydawnictw.

Głównymi zadaniami osoby współpracującej będzie wsparcie Działu Wydawnictw w zakresie bieżących prac wydawniczych, a zwłaszcza:

 • wsparcie procesu wydawniczego, zlecanie prac (m.in. tłumaczom, redaktorom merytorycznym i językowym, recenzentom, korektorom, grafikom) i kontrola jakości ich opracowania;
 • dbanie o poprawność językową treści publikowanych przez Dział Wydawnictw;
 • tworzenie i redagowanie tekstów marketingowych;
 • pozyskiwanie praw do tekstów i ilustracji;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej w zakresie realizowanych zadań;
 • terminowa realizacja planów wydawniczych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalizacją edytorską (ewentualnie inny kierunek humanistyczny, ale dodatkowo ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu edytorstwa);
 • nienaganna znajomość zasad poprawnej polszczyzny, interpunkcji i edycji tekstu;
 • doświadczenie w opracowaniu językowym publikacji;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność;
 • zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy w wymiarze 80 godzin miesięcznie;
 • wynagrodzenie 2800–3100 brutto, w zależności od doświadczenia;
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres od maja do końca grudnia 2024 roku;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się instytucji kultury;
 • bezpłatny parking dla pracowników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

CV ( z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej);

podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko. 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

 • listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa;
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 1, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00;
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@niaiu.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja w Dziale Wydawnictw.

Na zgłoszenia czekamy do 14.04.2024.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.