Pracuj w NIAiU: Specjalista/Specjalistka ds. organizacyjno-prawnych (na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • bieżące prace w dziale organizacyjno-prawnym,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp oraz wewnętrznego regulaminu zamówień,
 • realizacja zamówień zgodnie z regulaminem zamówień publicznych NIAiU,
 • opracowywanie planu postępowań oraz sprawozdań z udzielonych zamówień,
 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.
 • współpraca z działami merytorycznymi w zakresie formalno-prawnym,
 • przygotowywanie umów i aneksów,
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Instytutu np.: instrukcje, zarządzenia,
 • redagowanie pism,
 • sporządzanie raportów, protokołów, itp.
 • prowadzenie rejestru spraw.

Nasze wymagania:

 • ukończone studia wyższe, mile widziane: ukończone studia z zakresu prawa/administracji,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z podobnym zakresem obowiązków, mile widziane doświadczenie w instytucji kultury,
 • praktyczna znajomość ustawy PZP,
 • doskonała umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność koordynacji powierzonych zadań,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie/ UoP na pełny etat na zastępstwo (na rok, z możliwością przedłużenia),
 • wynagrodzenie 5 000 – 6 000 zł brutto (w zależności od doświadczenia),
 • dofinansowanie karty MultiSport,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • brak dress code’u,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się instytucji kultury,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole,
 • bezpłatny parking dla pracowników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV

2. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 19.04.2024 r., listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 1,  00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: dop@niaiu.pl wpisując w temacie maila: rekrutacja dział organizacyjno-prawny”

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.