Dni Planisty 2024: Konflikty Przestrzenne

W imieniu organizatorów zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dni Planisty: Konflikty
przestrzenne”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2024 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną oraz prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz konfrontacji różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie pojęć okalających oraz bezpośredniego odniesienia do pojmowania konfliktów przestrzennych.