Premiera: Heidegger dla architektów. Nagranie ze spotkania

19 grudnia 2023 r. w Pawilonie Zodiak odbyło się premierowe spotkanie z okazji premiery książki „Heidegger dla architektów” wydanej w ramach nowej serii NIAiU „Myśliciele dla Architektów”. Oto nagranie ze spotkania:

Prowadzący:
Cezary Wąs – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1986–2021 kustosz Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Uczestnicy:
Bolesław Stelmach – dr hab. inż. architekt, prof. PŁ. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Bogdan Baran (tłumacz książki) – pisarz, eseista, autor książek i prawie stu przekładów książkowych z humanistyki i literatury pięknej niemieckiej, anglosaskiej i romańskiej. W latach 1985–1990 stypendysta m.in. Fundacji Humboldta i Fundacji Boscha (RFN), Instytutu Nauk o Człowieku (Austria). Tłumacz książki „Heidegger dla architektów”.

Daniel Sobota – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek: dwutomowej monografii pt. „Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie” (wyd. Fundacja Yakiza, Bydgoszcz 2012-2013), pracy o początkach ruchu fenomenologicznego i istocie fenomenologii: „Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch” (IFiS PAN, Warszawa 2017; niemiecki przekład: Konigshaus&Neumann Verlag, Wurzburg 2023) oraz „Eseju z filozofii dziejów” (IFiS PAN, Warszawa 2018).

Nowy cykl wydawniczy „Myśliciele dla Architektów” Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oferuje zwięzłe wprowadzenie do teorii kluczowych filozofów, którzy pisali o architekturze. Umiejscawia myślenie architektoniczne w ich twórczości, przedstawia ważne książki i eseje, pomaga rozszyfrować terminy i zapewnia szybkie odniesienie do dalszej lektury. Pozycja „Heidegger dla architektów” Adama Sharra rozpoczyna tę serię.