Nowa seria wydawnicza „Myśliciele dla Architektów”

Przedstawiamy nową serię wydawniczą Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki „Myśliciele dla Architektów”.

Architekci często zwracali się do myślicieli filozoficznych i teoretycznych, aby znaleźć pomysły projektowe, a także w poszukiwaniu krytycznych ram dla praktyki. Poruszanie się po pismach myślicieli może jednak sprawiać trudność. Podejście do oryginalnych tekstów bez zrozumienia ich kontekstu bywa wręcz zniechęcające, a istniejące prezentacje rzadko zawierają szczegółowe informacje o materiałach architektonicznych.

Seria „Myśliciele dla Architektów” uzupełnia lukę na rynku wydawniczym. Oferuje zwięzłe wprowadzenie do teorii kluczowych myślicieli, którzy pisali o architekturze. Umiejscawia myślenie architektoniczne w ich twórczości, przedstawia ważne książki i eseje, pomaga rozszyfrować terminy i zapewnia szybkie odniesienie do dalszej lektury.

Serię rozpoczynamy omówieniem wybranych pism Martina Heideggera autorstwa Adama Sharra (tłumaczenie: Bogdan Baran), napisanego przez architekta dla architektów.
Wiosną ukaże się kolejna pozycja z serii, poświęcona dziedzictwu Henriego Lefebvre’a.
Na jesieni natomiast pojawi się omówienie tekstów Jacques’a Derridy.

Kolofon

Przekład: Bogdan Baran
Seria: Myśliciele dla Architektów
Projekt graficzny: Piotr Chuchla
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki