W Gijón przyjęto deklarację dot. inkluzywnego mieszkalnictwa

Trzeba wzmocnić europejskie wsparcie dla wdrażania polityki, która ułatwi dostęp do przystępnych cenowo mieszkań – to fragment deklaracji z Gijón podpisanej na spotkaniu ministrów ds. mieszkalnictwa i spraw miejskich.

Deklaracja określa wytyczne dla państw przy projektowaniu i wdrażaniu polityk w danym obszarze.

Deklaracja z Gijon podkreśla potrzebę wzmocnienia europejskiego wsparcia dla promowania i wdrażania polityk, które ułatwią dostęp do przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju zdrowego, zrównoważonego przyrodniczo środowiska zbudowanego na obszarach miejskich i wiejskich. W dokumencie wyrażono także potrzebę poprawy zarządzania oraz dzielenia się dobrymi praktykami i doświadczeniami z różnych krajów w tym zakresie.