A. Tanikowski: Wojny pamięci z niepamięcią. Inwentaryzowanie przestrzeni, architektura, historia

Jaka jest siła sztuki i kultury w czasach (post)konfliktu? Jak budujemy miasto i relacje społeczne po doświadczeniu wojennych i powojennych traum? Jak obecnie tworzymy i dbamy o przestrzeń dla istot ludzkich i nieludzkich?

Polecamy uwadze międzynarodową konferencję Sztuka w przestrzeni publicznej, która będzie okazją do refleksji nad lokalną historią postrzeganą w szerszym, globalnym kontekście.

W programie konferencji znajdziemy wystąpienie dr. Artura Tanikowskiego z Działu Naukowego NIAiU pod tytułem Wojny pamięci z niepamięcią. Inwentaryzowanie przestrzeni, architektura, historia:

Współczesne strategie wizualne, włączane w obręb sztuki nierzadko odwołują się do historii, jej namacalnych blizn czy wirtualnych śladów. Dość oczywistym jest, że za takimi realizacjami stoją artyści wyczuleni na rzeczywistość i przeszłość obszarów i społeczności spod konkretnej szerokości geograficznej.

Ku Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce i krajom bałtyckim, ale także Izraelowi zwracają się tacy twórcy współcześni, jak Wojciech Wilczyk, Nicolas Grospierre, Grzegorz Sztwiertnia, Rafał Jakubowicz czy Maria Kiesner. Od początku nowego millenium po lata ostatnie posługują się oni w swych projektach rozmaitymi mediami i strategiami. Ich realizacje łączą szczególne związki z architekturą – nierzadko degradowaną przez wiatr historii (i inne wiatry), także tą „najniższego rzędu” – albo szerzej:  z przestrzenią publiczną. Wydaje się, że każdorazowo jest to walka o pamięć, toczona na pierwszym, albo i nieco odleglejszym planie wizualnych narracji.

Informacje

Miejsce: PATIO, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Data: 6-7 listopada 2023

Wstęp darmowy