15 listopada: Konferencja naukowa „Rzeźba plenerowa w Polsce – zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony”

Zabytki to nie tylko budynki, to również pomniki i rzeźby. Ale kiedy rzeźba staje się pomnikiem? Wypełniają nasz krajobraz, ale jaką pełnią rolę i jak je chronić? Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat rzeźby plenerowej drugiej połowy XX wieku w Polsce oraz możliwości jej ochrony. NIAiU jest Partnerem tego wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w dniu 15.11.2023 w formule on-line, w języku polskim.
Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na wydarzenie dla uczestników w charakterze słuchaczy.

W trakcie konferencji poruszone zostaną kluczowe zagadnienia obejmujące:
Rozpoznanie zjawiska oraz zachowanych elementów spuścizny artystycznej takie jak:
• Definiowanie zagadnienia – różnica między rzeźbą plenerową a pomnikiem. Kiedy rzeźba plenerowa staje się pomnikiem tj. nabiera nowego znaczenia i wydźwięku?
• Plenery rzeźbiarskie i spotkania artystyczne oraz ich rezultaty. Specyfika lokalna oraz regionalna realizowanych rzeźb plenerowych. Nowatorskie projekty i ich dokumentacja.
• Zjawisko artystyczne połączone z potrzebami społecznymi. Zjawisko wyjścia sztuki z galerii do „ludu”. Humanizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych – „sojusz przemysłu i sztuki”. Rzeźba plenerowa jako przejaw mecenatu państwowego oraz realizowanego m.in. przez poszczególne zakłady przemysłowe lub spółdzielnie mieszkaniowe.
• Poszukiwanie materiału, formy i treści (motywy przewodnie).
• Otoczenie oraz kontekst rzeźby plenerowej dawniej oraz w czasach obecnych. Rzeźba jako element kompozycji przestrzennej, miejsca szczególne (np. witacze), rzeźby występujące w zespołach jako integralny element większych założeń przestrzennych i zespołów zabudowy, rzeźby w przestrzeni publicznej miast i miasteczek.
Problematykę ochrony i opieki wraz z przykładami dobrych praktyk:
• Rozpoznanie wartościowego a zagrożonego elementu naszej spuścizny artystycznej zachowanego do czasów obecnych. Kolekcje i galerie autorskie. Kolekcje rzeźb plenerowych, opieka muzealna, rzeźby wolnostojące w przestrzeni użytkowe.
• Instytucje i organizacje sprawujące opiekę nad rzeźbami plenerowymi. Zasady ochrony i opieki, metody postępowania, standardy i dobre praktyki.
• Tymczasowość i przemijalność obiektów, zmienność w czasie ich otoczenia i okoliczności funkcjonowania, potrzeb społecznych.
• Dokumentacja i katalogowanie.
• Kontynuacje – np. współczesne plenery rzeźbiarskie, kongresy, warsztaty, spotkania i debaty twórców, tworzenie ekspozycji tematycznych.
• Problematyka konserwatorska w tym zasady i metody prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich – wyzwania i dylematy.
• Zagadnienie ochrony i opieki formalno-prawnej. Jak chronić rzeźby plenerowe drugiej połowy XX wieku?


Partnerami wydarzenia są: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konferencja została objęta patronatem honorowym Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr. Jarosława Sellina.

Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem do rejestracji