Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie

Międzynarodowe Biennale Architektury (MBA) odbywające się w Krakowie cyklicznie od 1985 roku jest niepowtarzalną okazją do spotkań oraz wymiany myśli i doświadczeń dla architektów z całego świata. W ramach MBA realizowane są konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady, stanowiące unikalną w tej części Europy atrakcję dla wszystkich zainteresowanych architekturą.

Jako Partner wydarzenia zapraszamy do Krakowa w dniach 13-14 października 202 do Centrum Kongresowego ICE.

Hasłem tegorocznej edycji jest Recover

Współczesne miasto potrzebuje zmian. Pod pojęciem miasta rozumiemy tutaj grupę ludzi, a cechą immanentną ludzi jest ciągłe dążenie do zmian. Tempo i zasięg tych zmian dynamicznie rośnie na przestrzeni wieków. Miasto to także struktura, a tę zmienia się inaczej: dłużej, trudniej, może dramatyczniej? Materia budowlana jest wszak dość trwała.

Pojawia się pewna „nierównoległość” zmian wynikająca z niejednorodności ich rytmów. Jest też w tych zmianach: mentalnych mieszkańców, a także fizycznych kształtu miasta – pewna cykliczność. To daje szansę powrotu do przestrzeni w mieście już zapisanych wcześniej, a przykrytych późniejszymi nawarstwieniami. Wcześniejsze przestrzenie są znane, przez co łatwiej akceptowane, a i tak odsłanianie przydaje im nowej jakości.

Proces erupcji skali miasta, dominacja infrastruktury (szczególnie samochodowej), realizowanej kosztem przytulności – spowodowały zatęsknienie do wcześniejszych modeli miasta, widocznych czy to w ikonografii, czy to w antropogenicznych złożach materialnych.
Nostalgia, ale też niedostatki jakości przestrzeni miasta współczesnego, każą skupiać się na walorach dotykających sensów istnienia miasta. A jednym z takich sensów jest spotykanie się ludzi. Pożądanym jest, aby tym spotkaniom dawać jak najwięcej okazji w przestrzeni miejskiej. Trzeba tworzyć miejsca kreowane od nowa, ale także odzyskiwać, odbudowywać miejsca te zagubione, odnalezione w pamięci, a obecne wcześniej w nakładających się warstwach budulca i skorupy ziemskiej.

Miejsca z kolei połączyć trzeba sprawnymi ścieżkami dostępu. Wspólnie tworzą one „przestrzeń między budynkami”, a składają się na nią drogi, ulice, skwery, place, parki. To w niej skupia się życie każdej aglomeracji — społeczne, gospodarcze, kulturalne, towarzyskie. A skoro zapisy takie już istnieją, to koniecznie należy je wykorzystać, odczytać, odszukać ich ślady ukryte w reliktach – i odzyskać. Trzeba rozpocząć proces przywracania tych zapisów, reaktywować je i „uleczyć” miasto.