MiastoMovie 11: niedoskonałości

W 2023 roku między 27 września a 1 października spotkamy się na premierowych pokazach dokumentów o mieście i architekturze, towarzyszącym im wykładach czy dyskusjach, na wędrówkach, warsztatach i innych wydarzeniach w ramach Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze MIASTOmovie.

Tegoroczne hasło przewodnie, „niedoskonałości”, jest z jednej strony rewersem, a z drugiej kontynuacją tematu 10. edycji – „Kwestii gustu”, prowokującej rozważania o przynależnej projektowaniu formie oraz wiodącej, praktykowanej przede wszystkim w naszej części świata estetyce budynków.

„Niedoskonałości” będziemy analizować na trzech płaszczyznach: architektoniczno-urbanistycznej (obiekty i założenia powstające jako celowo niekompletne oraz niedoskonałości powstałe w czasie rozwoju miasta, które stają się jego nieodłączną częścią czy przejawy architektury wernakularnej), społecznej (osoby i grupy mające trudności z odnalezieniem się w mieście, pozostające na marginesie społeczności, a także zjawiska społeczne nietolerowane w publicznym życiu miasta) i przyrodniczej (zjawisko czwartej przyrody, roślinności ruderalnej, istot nieludzkich, które pojawiają się w przestrzeni miasta). 11. edycja będzie więc dla nas polem do rozważań nad zjawiskami, które w praktykach planistycznych, strategicznych i projektowych często pozostają drugoplanowe. Wydaje się, że wprowadzają one niespójność i chaos w przestrzeń. Niemniej ich powtarzalność, a przede wszystkim oswojenie i akceptacja przez mieszkańców i mieszkanki, stają się niezwykle istotne dla tożsamości miejsca.

Wspólnie zmierzymy się z wieloma mitami o niedopasowaniu do miasta/dzielnicy/osiedla/czasu/potrzeb/trendów nieistniejących już budynków czy całych założeń urbanistycznych, ledwo ocalonych od zniszczenia i zabudowania na nowo. Sprawdzimy, jaką nową formę i taktykę funkcjonowania, w obliczu braku polityki mieszkaniowej, lecz także kryzysów tożsamościowych, przybierają w naszym kraju squaty. Ruszymy na odkrywanie pokrywających peryferyjne obszary naszych miast przestrzeni „pomiędzy”, które trudno jest nam zrozumieć, przez co równie ciężko jest się do nich ustosunkować – to miejsca lokalizowania magazynów, fabryk, krematoriów, spalarni śmieci, osiedli pośrodku niczego. Opuścimy tym razem duńskie proste chodniki, wyjdziemy z kwartałów niemieckich czy szwedzkich osiedli i zajrzymy na oddalone od centrum, narażone na ciągłe przebudowywanie tereny poprzemysłowe.

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa
Partner Strategiczny: OKRE Development
Współorganizatorzy: Kino Nowe Horyzonty, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Muzeum Architektury we Wrocławiu, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Finansowanie: Gmina Wrocław