Międzynarodowa Konferencja Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy

W imieniu organizatorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na temat szeroko rozumianej odbudowy Ukrainy. Nie tylko przyszłej, ale także tej mającej już miejsce. Odbudowa obejmuje wszystkie aspekty środowiska życia: architekturę, infrastrukturę, w skali miast, miasteczek, wsi. Wymaga przemyślenia, współdziałania i solidarności ludzkiej na skalę międzynarodową. Odbudowa Ukrainy wpisuje się w szereg działań stanowiących wyzwania o skali globalnej. Jednym z najistotniejszych jest zapewnienie dostępu do kurczących się zasobów areału ziem uprawnych, wody, utrzymanie bioróżnorodności.

Doświadczenie ograniczonego dostępu do tych podstawowych zasobów zapewniających przetrwanie powoduje, że na nowo pojawia się pytanie o sposób kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Kolejne stanowią problemy z uzyskaniem źródeł energii, które nie będą wpływać niekorzystnie na zmiany klimatu oraz powodować zanieczyszczania środowiska. Racjonalne rozplanowanie podejmowanych inwestycji, wykorzystanie infrastruktury, zastosowanie dostępnych materiałów, również tych pochodzących z recyclingu, a także znalezienie właściwej odpowiedzi, zarówno funkcji jak i formy, staje się ważnym problemem odbudowy. Wojna burzy strukturę społeczną, przynosi śmierć członków rodziny, zmusza do podejmowania trudnych, a czasami dramatycznych decyzji dotyczących losu własnego i swoich bliskich.

Znalezienie odpowiedniej formy przestrzennej i funkcji, służących odbudowie relacji społecznych stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień czasów powojennych. Oprócz oczywistych, funkcjonalnych odpowiedzi na te pytania pojawia się głębsze, dotykające podstaw ludzkiej tożsamości, rozumienia znaczeń form przestrzennych i kodu kulturowego.

Termin: 3–4 lipca 2023

Miejsce: Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), UrbanJungle.

Wydarzenie objęte Patronatem honorowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki