Eksperyment, narracja i interpretacja. Podsumowanie warsztatów terenowych dla studentów Archi:kultury

W tym roku kolejny raz studenci Archi:kultury. Edukatora architektonicznego – studiów podyplomowych organizowanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jednostki wspierające, tj. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, uczestniczyli w warsztatach terenowych. Zjazdy stacjonarne pod hasłem „Eksperyment, narracja i interpretacja” odbyły się w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie/Szuminie.

Warszawa/Szumin. Eksperyment dydaktyczno-projektowy

Na ćwiczeniach i warsztatach studenci poznawali przestrzenie zaprojektowane przez Zofię i Oskara Hansenów: osiedle Przyczółek Grochowski w Warszawie oraz Dom Hansenów w Szuminie. Na warsztatach prowadzonych przez Katarzynę Cimoch z Fundacji Kulawa Warszawa, korzystając z wózków, okularów zaciemniających i ograniczających pole widzenia oraz białych lasek, mogli poznać doświadczenie osób z niepełnosprawnościami poruszających się w mieszkaniach oraz publicznych przestrzeniach osiedla Przyczółek Grochowski. Studenci i studentki zastanawiali się nad rozwiązaniami projektowymi oraz inkluzywnością osiedla. Celem zajęć było również zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji architektonicznej. Świadomość założeń projektowych pozwala osobom użytkującym przestrzeń w pełni korzystać z jej potencjału oraz inicjować dobrze zorganizowane działania naprawcze w miejscach, które tego wymagają.

W Szuminie studenci udali się na spacer architektoniczny przygotowany przez kuratora Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Domu Hansenów w Szuminie Tomasza Fudalę. W ramach aktywności pt. „Dom jako Forma Otwarta” uczestniczyli w warsztatach choreograficznych prowadzonych przez Vadzima Kezika z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Eksperymentowali z narzędziami inspirowanymi dydaktyką Hansenów, poprzez ruch doświadczali przestrzeni samego domu Hansenów, ogrodu, lasu i okolic oraz odkrywali architekturę jako zjawisko dynamiczne podane ciągłym przemianom.

Kraków. Interpretacja dziedzictwa architektonicznego

Krakowskie spotkania to próba interpretacji tematu dziedzictwa architektonicznego. Wraz z Michałem Wiśniewskim z Międzynarodowego Centrum Kultury studenci podjęli próbę interpretacji architektury dzielnicy Nowa Huta. Dyskutowano o aktywizowaniu społeczności lokalnej i sąsiedzkiej i wyzwaniach wynikających ze zmian klimatycznych czy przekształceń terenów poprzemysłowych.

Następnego dnia odbyły się zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas spaceru badawczego studenci mogli poznać doświadczenie osób z niepełnosprawnościami i zidentyfikować problemy i bariery w przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej, na które takie osoby natrafiają na co dzień. Następnie w trakcie warsztatów grupowych opracowali rekomendacje oraz działania naprawcze dla wybranych fragmentów przestrzeni.

Gdańsk. Narracja historii ze współczesnością

Studenci uczestniczyli w warsztatach i spacerach badawczych na temat identyfikacji przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej Gdańska z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aktywności w przestrzeni Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz na ulicach Głównego Miasta w Gdańsku prowadził architekt Marek Wysocki – ekspert i konsultant ds. dostępności. Podczas warsztatów grupowych uczestnicy zaproponowali działania naprawcze dla wybranych fragmentów przestrzeni architektonicznej.

Drugi dzień zjazdu to spacery badawcze dotyczące dziedzictwa architektoniczne Głównego Miasta i okazja do poznania sposobów współczesnej interpretacji dziedzictwa, inspiracji, naśladownictwa i stylizacji w architekturze.

Zespół ds. studiów Archi:kultura. Edukator architektoniczny:

  • Dorota Wantuch-Matla – kierowniczka studiów, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Katarzyna Domagalska – kierowniczka merytoryczna ze strony Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
  • Elżbieta Kusińska – koordynatorka studiów, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  • Piotr Marczak – koordynator studiów, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Patronat medialny: „Architektura&Biznes”