Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

16 marca 2023 roku dr arch. Tomasz Sławiński, zastępca dyrektora NIAiU, podpisał umowę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, reprezentowanym przez JM Rektora UPH prof. dr hab. Mirosława Minkinę.

Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest wysoka jakość kształcenia – zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo gotowe na wyzwania współczesnego świata.

Współpraca umożliwi odbywanie praktyk zawodowych i staży studentom kierunku gospodarka przestrzenna, a także czynny udział w warsztatach, seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanych przez Instytut.

Inicjatorem współpracy był dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni. Jednostką realizującą umowę jest Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, reprezentowany przez dyrektora Instytutu dr hab. Krzysztofa Pakułę, profesora uczelni. Koordynatorem odpowiedzialnym za przebieg współpracy jest dr Tomasz Kacprzak.