Nagroda Roku 2021 Architektów Ukrainy, 9.11, godz. 15.00

Stowarzyszenie Architektów Polskich, Narodowy Związek Architektów Ukrainy oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zapraszają na wernisaż wystawy „Nagroda Roku 2021 Architektów Ukrainy”, który odbędzie się w dniu 9 listopada o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, przy ul. Foksal 2.

Celem wystawy oraz planowanej dyskusji, towarzyszącej wystawie, jest przedstawienie architektury Ukrainy sprzed wojny i w sytuacji obecnej oraz podjęcie debaty na temat wpływu konfliktów zbrojnych na współczesną architekturę. Ma to posłużyć wymianie doświadczeń i zjednoczeniu wysiłków architektów naszych krajów w okresie obecnego kryzysu.