Pracuj w NIAiU: Specjalista_ka/Główny_a Specjalista_ka ds. kadrowo-płacowych

Dołącz do Zespołu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki! Właśnie uruchomiliśmy rekrutację na stanowisko Specjalista_ka/Główny_a Specjalista_ka ds. kadrowo-płacowych. Na zgłoszenia czekamy do 11 listopada 2022.

Podstawowe obowiązki na tym stanowisku:

 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej – kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów, aneksów, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
 • kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników i członków ich rodzin oraz pracowników cywilnoprawnych, zgłaszanie do ZUS umów o dzieło,
 • sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych oraz przygotowywanie dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS,
 • monitorowanie zmian legislacyjnych dotyczących spraw kadrowych i płacowych,
 • kontrola aktualności szkoleń BHP oraz aktualności badań lekarskich pracowników (wstępnych, kontrolnych i okresowych),
 • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników zatrudnionych i zwolnionych oraz do rozliczanych umów zlecenie i umów
  o dzieło, prawa autorskie, umowy zryczałtowane,
 • sporządzanie deklaracji GUS, PFRON, ZUS, PIT i innych urzędów,
 • wstawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami,
 • udział w procesach rekrutacyjnych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury),
 • znajomość przepisów prawa pracy: doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
 • znajomość programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie w wysokości 6 000–8 500 brutto ( w zależności od doświadczenia),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • świadczenie urlopowe, karta Multisport na preferencyjnych warunkach,
 • pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy,
 • pracę w prestiżowej instytucji działającej na rzecz rozwijania kultury architektonicznej. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. CV

2. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 11.11.2022 r., listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00,
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie maila: Księgowość

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.