BUDO. Rusza projekt badawczy NIAiU x BRDA

Startujemy z projektem badawczym BUDO, realizowanym we współpracy z Fundacją BRDA. Cel projektu? Stworzenie narzędzia, które pozwoli nam mapować i katalogować dostępne materiały budowlane z drugiego obiegu, nie tylko od osób prywatnych, ale przede wszystkim od producentów, dystrybutorów i firm budowlanych.

Po co nam takie narzędzie? Aby udostępniać materiały tym, którzy najbardziej ich potrzebują – grupom wrażliwym w Polsce i w Ukrainie, które straciły domy lub ze względu na niskie dochody potrzebują wsparcia w stworzeniu godnych warunków do życia.

Zaczęło się od wysłanych do Kijowa okien. Punktowe działanie pokazało, że potencjał społeczny i ekonomiczny w materiałach i elementach budowlanych z odzysku jest naprawdę ogromny, a ich ilości są duże. Nie chodzi tu jedynie o recykling, ale przede wszystkim reuse, czyli ponowne wykorzystanie okien, drzwi, dachówki, elementów wykończenia, w tym samym kształcie. To najbardziej ekologiczny kierunek, jaki możemy obrać w budownictwie. Tym bardziej jesteśmy przekonani, że to wartościowy obszar badawczy.

Wraz z Fundacją BRDA będziemy dokładnie sondować jakość i ilość materiałów budowlanych z drugiego obiegu w Polsce. Jednocześnie chcemy mierzyć potrzeby w Polsce i u naszych ukraińskich sąsiadów. W gronie eksperckim ustalimy parametry, które dany element powinien spełniać, by ponownie wprowadzić go do obiegu z naszą pomocą. Będziemy przygotowywać się do rzecznictwa na rzecz zmiany prawa budowlanego na korzyść architektów i architektek, którzy chcą wykorzystywać więcej materiałów z odzysku w swoich projektach. Na podstawie zgromadzonej wiedzy powstanie prototyp narzędzia online, które pozwoli na gromadzenie wiedzy, katalogowanie materiałów i przede wszystkim ich redystrybucję tam, gdzie najbardziej ich brakuje.

Będziemy na bieżąco informować o postępach, a pierwsze efekty działań pokażemy jeszcze przed Świętami.