Wakacje z zabytkami

Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dostępna jest zakładka www.gov.pl/kultura/wakacje-z-zabytkami z podziałem na
województwa, która ułatwi poznanie dziedzictwa kulturowego danego regionu.


Klikając na konkretne województwo, można odkryć znajdujące się na jego obszarze obiekty UNESCO, pomniki historii, budowle sakralne, zamki, pałace, ogrody historyczne, rezerwaty przyrody, a także zabytki architektury i techniki, które warto odwiedzić podczas wakacji. Załączone kalendarium pozwala na wzbogacenie wycieczki o dodatkowe atrakcje – targi, festiwale, jarmarki czy wystawy – organizowane w wybranych miejscach.