Europejska Grupa ekspercka otwartej metody koordynacji (OMK) przygotowała raport zawierający między innymi rekomendacje w zakresie wdrażania kryteriów wysokiej jakości architektury oraz katalog dobrych praktyk.

W gronie projektów wyróżnionych znalazły się także działania Instytutu: studia Archi:kultura, platforma Architektura dla edukacji, Laboratorium Regionów i polska edycja nagrody Golden Cubes.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.