13 maja 2021 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umów dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy nad studiami Archikultura. Edukator architektoniczny, a tym samym została uruchomiona rekrutacja, która potrwa do 30 września 2021.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ; z ramienia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Naczelnik Wydziału ds. estetyki przestrzeni publicznej Małgorzata Peters; Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP, Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego dr Wioletta Kilar; Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK; Prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk; prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej); Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG; Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka; Pełnomocniczka ds. edukacji architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Katarzyna Domagalska; kierownik studiów z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla oraz koordynatorzy studiów – dr inż. arch. Elżbieta Kusińska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) i dr inż. arch. Piotr Marczak (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej).

Sygnatariuszami umowy zostali: ze strony Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ; ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP; ze strony Politechniki Krakowskiej Prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK; ze strony Politechniki Gdańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Potrzeba powszechnego kształcenia w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym powinna stać się nieodzownym elementem kształtowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa. Jest to zagadnienie szczególnie ważne w Polsce, kraju, który od 30 lat, od momentu transformacji ustrojowej, odbudowuje i na nowo konstruuje własną kulturę kształtowania przestrzeni, co jest procesem niełatwym, a wręcz niewykonalnym bez równoczesnej edukacji społecznej. Powszechna edukacja w zakresie kultury budowania jest w tym dążeniu elementem niezbędnym. Realizowana w ramach systemu oświaty, a także poza systemem edukacji – w muzeach, ośrodkach i instytucjach kultury itp. jest jedyną drogą do podniesienia społecznej świadomości, ale także i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i środowisko naturalne. Kluczowymi elementami tego procesu powinni być kompetentni edukatorzy.

Stąd też zdecydowaliśmy o stworzeniu międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych na kierunku „ARCHIKULTURA – edukator architektoniczny”, które pozwolą wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli, którzy mogliby w sposób świadomy i kompetentny prowadzić później indywidualne działania, kursy i wydarzenia, a także wprowadzać zajęcia nt. Baukultur.
Koncepcja studiów zasadza się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi. Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.