Odszedł prof. dr hab. arch. Maciej Nowakowski

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr hab. arch. Macieja Nowakowskiego, Członka Honorowego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesa Oddziału Warszawskiego TUP w latach 2000-2006, autora licznych opracowań i planów urbanistycznych w kraju i zagranicą, wieloletniego pracownika naukowego i wykładowcę akademickiego, autora oryginalnego dzieła „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Cześć jego pamięci.