Nowy Europejski Bauhaus – Architekci w kierunku nowego europejskiego Bauhausu

Rozpoczął się cykl paneli zainicjowanych przez IARP, będących wprowadzeniem do nowego programu Nowy Europejski Bauhaus. Wydarzenie to wpisuje się w kampanie upowszechniania idei NEB.

Architekci, jako jedna z grup zostali zaproszeni do udziału w tworzeniu nowego projektu kulturalnego w Europie przez Prezydent Ursulę von der Leyen. Prezydent oświadczyła 16 września 2020 r. w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim, że:

„Chcę, żeby NextGenerationEU zainicjowało europejską falę renowacji i uczyniło naszą Unię liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Ale to nie jest tylko projekt środowiskowy lub gospodarczy: musi to być nowy projekt kulturalny dla Europy. Każdy ruch ma swój własny wygląd i Musimy nadać naszej zmianie systemowej własną, odrębną estetykę – dopasować styl do zrównoważonego rozwoju. Dlatego stworzymy Nowy Europejski Bauhaus – przestrzeń współtworzenia, w której architekci, artyści, studenci, inżynierowie, projektanci współpracują, aby tak się stało. To jest NextGenerationEU. To kształtuje świat, w którym chcemy żyć ”.

Pierwsze spotkanie skupiało się na międzynarodowej wymianie doświadczeń, refleksji w zakresie kształtowania i wprowadzania idei NEB oraz działań, które mogą podjąć architekci. Kolejne, zaplanowane na kwiecień, poświęcone będą dyskusjom na szczeblu krajowym i organizowane przez krajowe izby architektoniczne państw sieci CCE+. Ostatnie, ponownie o wymiarze międzynarodowym, będzie miało charakter podsumowujący.

***
Na poświęconej inicjatywie stronie internetowej New European Bauhaus artyści, projektanci, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy, architekci, studenci i wszystkie zainteresowane osoby mogą dzielić się przykładami inspirujących osiągnięć wpisujących się w koncepcję nowego europejskiego Bauhausu oraz pomysłami na projekty w ramach tego nowego ruchu.