Forum D&A: podsumowanie

Sumienie detalu – pod takim tytułem odbyła się kolejna edycja Forum Designu i Architektury D&A.

Forum Designu i Architektury D&A było dotychczas integralną częścią najważniejszych i największych w naszej części Europy Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie branży zostało przełożone na listopad (23-26.11.2021 r.), natomiast Forum, jako przestrzeń umożliwiająca swobodną dyskusję nad bieżącymi wyzwaniami związanymi z cywilizacyjnymi kryzysami, odbyło się – tak jak w ubiegłych latach – już na początku lutego.

Podczas Forum Designu i Architektury pokazali, że detal niekoniecznie oznacza zbytek. Skupienie na tym, co prozaiczne i małe sprzyjać może tworzeniu architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie. Detal, choć ciąży ku konkretowi, ogniskuje uwagę i skupienie, prowadzić może też do myślenia o relacjach łączących podobne przedmioty ze światem natury czy z przyszłością. Koncentracja na detalu nie musi oznaczać ciasnej specjalizacji, ale raczej nowe szanse, jakie obecnie otwierają się przed zawodem architekta w nowych specjalizacjach.

Tegoroczną edycję Forum otworzył prof. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU), wspólnie z Tomaszem Kobierskim (Prezes Zarządu Grupy MTP), Małgorzatą Pilinkiewicz (Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP) oraz Bohdanem Lisowskim (Prezes SARP).

Gośćmi specjalnymi Forum byli: Tim Inglod, humaniasta, profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Aberdeen, który bada powiązania między antropologią, archeologią, sztuką i architekturą, wskazując na potrzebę przemyślenia wielkich spraw naszej współczesności przez pryzmat detalu oraz Lars Emil Kragh, przedstawiciel branży architektonicznej, wskazujący na nowe szanse zawodowe, jakie niesie dla architektów wybór specjalizacji.

W dyskusjach o architekturze udział wezmą też polscy architekci, krytycy, dziennikarze, akademicy, przedsiębiorcy, aktywiści przestrzenni. Wśród panelistów spotkaliśmym.in. Bognę Świątkowską, Małgorzatę Kucewicz, Macieja Frąckowiaka, Zbigniewa Maćkowa, Tomasza Klimka, Milenę Trzcińską i Jakuba Głaza.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Materiały z Forum są dostępne w formie retransmisji na kanale YouTube: