Przewodnik online: Powiaty 2020

Zainteresowanie pierwszą edycją projektu w 2019 roku przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Do Instytutu napłynęło wówczas wiele zgłoszeń z powiatów, których nie byliśmy w stanie na tamten moment włączyć w program. Efekty działań przeprowadzonych w 2019 roku oraz entuzjazm, jaki wzbudziły w miejscowych odbiorcach, a także widzach warszawskiej wystawy podsumowującej nie pozostawiły wątpliwości; projekt należy kontynuować!

Rekrutacja do edycji 2020 ponownie pokazała jak wielu swoich entuzjastów ma lokalne dziedzictwo architektoniczne sprzed blisko 100 lat.

Chociaż fale pandemii wysoko postawiły poprzeczkę przed lokalnymi koordynatorami, to nie były w stanie powstrzymać architektonicznej pasji. Udało się zrealizować zarówno spotkania w terenie (przy zaostrzonym reżimie sanitarnym), wystawy jak i bardzo ciekawe przedsięwzięcia hybrydowe oraz online. Koordynatorzy lokalni przygotowali także filmy i wydawnictwa, którymi możemy cieszyć się w każdej chwili.

Jesteśmy naprawdę dumni z tego, co udało się osiągnąć w tym roku, dlatego stworzyliśmy wirtualny przewodnik po powiatach. Chcemy zaprezentować efekty tegorocznych działań możliwie szerokiemu gronu zainteresowanych i zachęcić do podróży po bardzo ciekawych, a mniej znanych małych ojczyznach.