Finał X Edycji Konkursu o Stypendium Twórcze im. Prof. Bohdana Lisowskiego

13 października 2020 w sali Miedzianej Muzeum Krakowa odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom X edycji, 2020 Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, współorganizowanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Konkurs o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego powstał z inicjatywy i pod kierunkiem pani Emilii Walczewskiej w 2011 roku. Przyznawane jest ono szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie I stopień studiów, uzyskali tytuł inżyniera architekta i kontynuują naukę na studiach magisterskich (II stopnia). Ocenie Jury podlegały złożone przez uczestników konkursu portfolio. W dziesięciu edycjach Stypendium udział wzięło 278 studentów z trzech krakowskich uczelni (Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – 225; Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego – 30; Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki – 23). Przyznano 11 stypendiów i 38 wyróżnień na łączną kwotę 101 500 zł. Zaproszenia na praktyki zawodowe otrzymało 45 uczestników konkursu.

Na X edycję 2020, konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego wpłynęło 18 wniosków. Wszystkie wnioski zostały ocenione jako kompletne.

Jury w składzie:
arch. Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury, Prezes SARP
arch. Krystyna Łyczakowska – KSK SARP Kraków
dr arch. Marta Anna Urbańska, prof. PK – WA PK, SARP Kraków
arch. Marek Bystroń, Laureat III edycji Stypendium
arch. Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków
dr arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Kraków
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ, dyrektor NIAiU
arch. Witold Zieliński, zastępca przewodniczącego Rady MPOIA
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, WA PK
oraz gościnnie przedstawiciele Mecenasa Stypendium: arch. Magdalena Skoplak-Seweryn  i arch. Jakub Wazowicz

wyłoniło 6 finalistów i przyznało następujące nagrody:

Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego, edycja X 2020 przyznane zostaje dla wniosku
nr 14 pani inż. arch. Julii Sierpień (PK)
Nagroda – Stypendium (800 zł x 9 mies. = 7 200 PLN) oraz Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – Wyjazd na Biennale Architektury do Wenecji
Nagrodę główną Jury przyznało za: narysowane z dużym talentem projekty domów wynikające z wrażliwego i pogłębionego odczytania miejsc ich realizacji. Na podkreślenie zasługuje konsekwentne kształtowanie przestrzeni poprzez analizę uwarunkowań projektowych.

2 wyróżnienia I stopnia po 2000 PLN

Wniosek nr 1, p. inż. arch. Katarzyna Bonek (PK)
Wyróżnienie to Jury przyznało za: skłonność do analitycznego myślenia, umiejętne formułowanie odpowiedzi na zauważone zagadnienia i przełożenie tych odpowiedzi na rozwiązania przestrzenne.

Wniosek nr 10, p. inż. arch. Alicja Nowak (PK)
Wyróżnienie to Jury przyznało za: wszechstronne umiejętności i nieszablonowe podejście do tematów technicznych ujętych we wrażliwy sposób w formę artystyczną.

3 wyróżnienia II stopnia po 1000 PLN

Wniosek nr 2, p. inż. arch. Vasylyna Ilechko (PK)
Wyróżnienie to Jury przyznało za: ujmujące ujęcie wyrazistego nurtu dążeń twórczych przy docenieniu wkładu pracy i edukacji w dążeniu do osiągnięcia poziomu architektury XXI w.

Wniosek nr 3, p. inż. arch. Michał Kiercz (PK)
Wyróżnienie to Jury przyznało za: kulturalne i subtelne propozycje projektowe poprzedzone wnikliwymi analizami zapisanymi w klarownej formie graficznej.

Wniosek nr 16, p. inż. arch. Paulina Stachura (PK)
Wyróżnienie to Jury przyznało za: bogactwo propozycji projektowych w ekspresyjnym ujęciu graficznym.

Serdecznie gratulujemy!

Z okazji dziesiątej, jubileuszowej edycji wydany został katalog podsumowujący 10 lat Konkursu, który można pobrać tutaj

Więcej informacji na stronie SARP Kraków

(fot. Patryk Czornij)