X Weekend architektury w Gdyni

27 sierpnia rusza X Weekend Architektury w Gdyni. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Wydarzenie z roku na rok pozyskuje nowych uczestników, a także stwarza możliwość kreatywnego włączenia się do formuły („open source”) grupom twórców, młodych projektantów, a także doświadczonych architektów.

W tym roku Weekend Architektury odbywać będzie się pod hasłem A N T Y C Y P A C J A, a przewidziane w programie m.in. dyskusje, prelekcje, warsztaty skupiać będą się na tym w jaki sposób architekci i urbaniści mogą i mają zamiar odpowiedzieć na czekające nas wyzwania globalne, w szczególności te w wymiarze społecznym.

Jedną z istotniejszych poruszanych kwestii będzie deficyt mieszkań w centrach miast, skutkujący wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Kolejnym wyzwaniem poddanym dyskusji będą kwestie proekologiczne (w tym redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej), a także potrzeba projektowania „z wizją”, uwzględniając m.in. coraz bardziej realne zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia. W tym roku pojawił się kolejny istotny czynnik, którego w programie nie zabraknie – „odporność” na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez różnych przygotowanych scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium.

Kuratorzy, Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel, wraz z zaproszonymi gośćmi będą szukać odpowiedzi na postawione wyzwania w następujących blokach:

▸ 28-30 sierpnia – Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu
▸ 28-29 sierpnia – Archi Debaty: dwie debaty tematyczne, poświęcone miastom oraz architekturze współczesnej
▸ 27-30 sierpnia – Blok Archi Film: program pięciu obrazów dokumentalnych o tematyce miejsko-społecznej oraz architektonicznej.
▸ 27-30 sierpnia: Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych Spacerów Architektonicznych, w tym premiery nowych tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz autorskie oprowadzanie przez architektów z pracowni Arch Deco.
▸ 27 sierpnia – „Foto Dzień” – spektrum propozycji dla pasjonatów fotografii architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu (wystawy, Foto-Spacer, wernisaż konkursu, wieczorne Foto-Projekcje
▸ 27 – 30 sierpnia – Wystawy Festiwalowe – specjalnie przygotowane na 10. edycję Weekendu Architektury, dostępne praktycznie od pierwszego dnia, aż do zamknięcia Festiwalu

Polecamy uwadze także wydarzenia i prelekcje, w których udział weźmie profesor PŁ dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU) i arch. Ewa Rombalska (NIAiU) oraz dwa warsztaty współorganizowane i prowadzone przez historyczkę sztuki Patrycja Jastrzębska (Dział Edukacji NIAiU):

▸ 28.08, g.12.00-15.00 | Archi Prelekcje, Działalnosc Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej

▸ 29.08, g.15.45-17.00 | Archi Blok II, Architektura demokracji – demokracja architektury. Rozbudowa Sejmu RP 2000-2018.
▸ 29.08, g. 18.00-19.45 | Archi Debata

Więcej informacji: Archi Prelekcje // Archi Debaty

▸ 29.08, g. 11.00-12.00 | Archi Warsztaty (online) pt. Frontem do słońca: Architektura nowoczesna miast II Rzeczypospolitej (młodzież i dorośli)
▸ 30.08, g. 11.00-13.00 | Archi Warsztaty (stacjonarne) pt. Frontem do klimatu. Projektujemy nowoczesne miasto

Szczegółowy program zamieszczamy poniżej (naciśnij kropkę na dole aby przejść do następnego slajdu).

Zapraszamy!