Katalog Wydawnictw NIAiU 2018-2021

Książki z zakresu historii architektury i urbanistyki, głównie XX i XXI wieku. Materiały źródłowe, opracowania historyczne i monograficzne, photobooki, książki dla dzieci, a także publikacje towarzyszące naszym wystawom. Jako współwydawca wspieramy ważne i ciekawe inicjatywy wydawnicze. Staramy się patrzeć na architekturę, miasto oraz przestrzeń z różnych perspektyw, sięgać po interesujące tematy, wywoływać dyskusje, rozwijać wrażliwość i zainteresowanie architekturą, a także jakością otoczenia, w którym żyjemy. 
Zachęcamy do zapoznania się z przekrojowym zestawieniem wydanych przez nas książek oraz tytułami, nad którymi pracujemy: