NIAiU Poleca: Webinarium Modernizm – lokalny czy globalny?

Razem z Instytutem Pileckiego w Berlinie zapraszamy do udziału w webinarium „Modernizm – lokalny czy globalny? Architektoniczna awangarda w Polsce i jej międzynarodowe sieci kontaktów”, w którym będzie mowa między innymi o listach Heleny Syrkus z jej bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi postaciami międzynarodowego środowiska architektonicznego: Walterem i Ise Gropiusami, Cornelisem van Eesterenem i jego żoną Fridą Fluck czy generalnym sekretarzem CIAM, Sigfriedem Giedionem. Wybór korespondencji został przez nas wydany w 2019 roku: Link

Manifestujące się w architekturze dążenia modernizacyjne stanowią ważny rozdział europejskiej nowoczesności okresu1918-1939. W takich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak Polska, architekturze powierzona została szczególna misja: miała być symbolem nowoczesnego kraju i przeprowadzanych w nich reform społecznych, miała kształtować nowe rytmy życia, stać się polem realizacji ambicji politycznych czy stanowić grunt dla radykalnych eksperymentów artystycznych. Zasięg działania aktywnych w 1 połowie XX w. w Polsce modernistów i modernistek nie ograniczał się jednak do aktywności skupionych na kontekście lokalnym. Stając się częścią międzynarodowego środowiska architektonicznego, polscy architekci i architektki współokreślali kształt ówczesnych ponadnarodowych debat poświęconych nowoczesnej architekturze i urbanistyce.

Rozmawiać będą: Prof. Martin Kohlrausch i Aleksandra Kędziorek.
Moderatorka: Małgorzata Jędrzejczyk
Rozmowa rozpocznie się 5 maja o godzinie 18.30. 

Link do webinarium