Gościnne wykłady w Uniwersytecie Kijowskim im. Borysa Grinczenki

W dniach 11-13 marca 2020, zastępca dyrektora NIAiU, Tomasz Sławiński odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z przedstawicielami Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki, drugiej po Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki placówki naukowo-dydaktycznej Kijowa, tamtejszego Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawicielami Ambasady Polskiej na Ukrainie. Wizyta była również okazją do wygłoszenia wykładów dla studentów i pracowników uczelni (głównie z sekcji historii miast), które przybliżały działalność NIAiU oraz omawiały źródła i inspiracje współczesnej urbanistyki polskiej.

W rozmowach z prof. dr Oleną Aleksandrovą, dziekanem Wydziału Historyczno-Filozoficznego, prof. dr Oksaną Sałatą, Kierownikiem Katedry Historii Ukrainy, prof. dr hab. Ihorem Sribnyakiem, Kierownikiem zakładu Historii Ogólnej, dr Oleną Gumieniuk – głównym specjalistą z IPN Ukrainy i panią Ewą Matuszek-Zagatą, kierownikiem sekcji naukowo-oświatowej Ambasady Polskiej, ustalono między innymi, że współpraca obu instytucji będzie kontynuowana. Przewidziane dalsze wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu będą się odbywać w najbliższych dostępnych terminach. Ambasada Polska zorganizowała uroczystą kolację dla przedstawiciela NIAiU oraz władz wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Grinchenki. Podczas uroczystości pożegnania Tomasz Sławiński przekazał na ręce Dziekan Oleny Aleksandrovej podziękowania za zaproszenie do Kijowa i umożliwienie krótkiej wizyty w najciekawszych  przestrzeniach miasta o tysiąc letniej historii.