Architeksty: Woda (cykl „Przestrzeń zmiany klimatu”)

Wystarczy kilkanaście minut gwałtownej ulewy, aby sparaliżowany został ruch w mieście, a straty liczono w dziesiątkach tysięcy złotych. Ekstremalne zjawiska pogodowe nasilają się, a miasta nie są (jeszcze) przygotowane na ich zwiększoną częstotliwość i intensywność. Na całym świecie podejmowane są próby łagodzenia skutków gwałtownych opadów także przy użyciu odpowiednich rozwiązań architektonicznych, a w szczególności tych dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych. Skala takich działań to niekiedy pojedyncze obiekty, ławki, ulice czy specjalnie projektowane płyty chodnikowe. Powstają także projekty przekształcania całych fragmentów miast, których celem jest łagodzenie uderzeń huraganów i sztormów.

Polecamy lekturę tekstu w ramach nowego cyklu „Przestrzeń zmiany klimatu” na łamach Architektura i Biznes, gdzie Kacper Kępiński (Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw NIAiU) będzie opisywał strategie przystosowań miast do zmian klimatu.

Tematem pierwszego tekstu jest woda.