Seminarium naukowe: Łódź U Like 2019

11. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „ŁÓDŹ U LIKE 2019” – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć.” 

„ŁÓDŹ U LIKE” to seminarium, które – podobnie jak w latach ubiegłych – ma na celu stworzenie studentom z całej Polski platformy umożliwiającej dzielenie się pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Stanowi jedną z form realizacji celów działania naszego Koła Naukowego, takich jak propagowanie i upowszechnianie studenckiej działalności samokształceniowej, badawczej, twórczej i  popularyzatorskiej, poznawanie dziedzictwa architektonicznego oraz najnowszych trendów i osiągnięć architektury polskiej i światowej, wymiana doświadczeń i rozbudzanie zainteresowań. 

Seminarium odbędzie się w dniach 6-8.11.2019 r. (środa-piątek) w galerii B16 w kampusie B Politechniki Łódzkiej.