Powołanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej został powołany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, aby prowadzić działania na rzecz edukacji dotyczącej jakości środowiska zurbanizowanego. Wierzymy, że upowszechnianie wiedzy o architekturze oraz uświadomienie sobie znaczenia naszego środowiska przestrzennego powinny nabrać powszechnego, systemowego charakteru.

Powszechna edukacja architektoniczna stanowi niezwykle istotny element misji Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki. Chcąc kształtować nową jakość w myśleniu o przestrzeniach wspólnych czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie działań edukacyjnych i propagowanie wiedzy na temat architektury i urbanistyki oraz ich znaczenia we współczesnym świecie.

Celem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych i budowanie systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. W budowaniu systemu odwołujemy się do prowadzonych w wielu ośrodkach projektów krajowych i międzynarodowych, ale także postulatów proponowanej Polskiej Polityki Architektonicznej i planów ich realizacji.

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej ma charakter interdyscyplinarny, członkami zespołu są nie tylko architekci i urbaniści ale również edukatorzy, nauczyciele, historycy sztuki, socjolodzy, osoby pracujące w organizacjach samorządowych, samorządach terytorialnych, organizacjach pozarządowych. Projekty związane z edukacją architektoniczną powinny mieć charakter interdyscyplinarny oraz wykorzystywać narzędzia partycypacji, pielęgnujące różnorodność i dbające o idee zrównoważonego rozwoju. Wszystkim zaangażowanym przyświeca podobny cel – sprawić, by wiedza dotycząca środowiska przestrzennego, w którym żyjemy, funkcjonowała jako stały element edukacji w Polsce.