Podsumowanie Konferencji Między Ortodoksją a Kreacją.

W Warszawie w dniach 16-17 października odbyła się po raz jedenasty Ogólnopolska Konferencja Konserwatorsko Architektoniczna MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało: Rewitalizacja: tradycja i nowe miejskie pejzaże.

Jej organizatorami byli: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Jak co roku wzięło w niej udział grono wybitnych architektów i urbanistów, konserwatorów, urzędników administracji państwowej i samorządowej (w sumie w ciągu dwóch dni sesji 350 osób z całej Polski). Głównym tematem prezentacji i dyskusji była rewitalizacja zespołów architektoniczno-urbanistycznych o różnorodnej skali. W większym stopniu niż do tej pory, debata skoncentrowała się na działaniach, środkach i metodach, które prowadzą do skutecznego zespolenia martwej tkanki urbanistycznej z żywym organizmem miejskiego kontekstu. Problem ten jest istotny zarówno w wypadku dużych zespołów poprzemysłowych rewitalizowanych wobec braku odpowiedniego otoczenia miejskiego jak i w warunkach waloryzacji zespołów zabytkowych w czynnej, dominującej tkance miejskiej.

Konferencję zainaugurował list Magdaleny Gawin, Podsekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków, która wzorem lat ubiegłych objęła Konferencję Patronatem Honorowym. Honorowymi Patronami byli również: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki reprezentowała Ewa Rombalska, Pełnomocnik ds. Koordynacji Projektów;

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP prezes Mariusz Ścisło, a Państwowe Muzeum Etnograficzne jego dyrektor Adam Czyżewski.

Tegoroczne spektrum przypadków objęło działania podejmowane na rzecz ochrony zabytków w skali całego kraju. Zostały zaprezentowane następujące inwestycje konserwatorsko – architektoniczne: Fuzja w Łodzi, Cukrownia Żnin, Dwór Uphagena w Gdańsku, Fabryka Norblina w Warszawie, Port Praski w Warszawie, Sanatorium Gurewicza w Otwocku, Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Pokazano nowoczesne materiały i technologie stosowane w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — to, w jakim zakresie można je stosować. Były to farby Dulux i „gorseciki” – ikoniczne płytki ceramiczne, których projekt powstał we współpracy Ceramiki Paradyż ze Studiem Mai Ganszyniec.

Jak co roku wykład i dyskusję na najbardziej aktualne problemy prawne środowiska przygotowali przedstawiciele Kancelarii Prawnej Elżanowski, Cherka, Wąsowski: Maksymilian Cherka i Łukasz Dziamski. Jakub Lewicki, Mazowiecki Konserwator Zabytków przedstawił wyniki swojej czteroletniej pracy ilustrując ewolucję doktryny konserwatorskiej, a Jerzy Uścinowicz w swoim wystąpieniu starał się pokazać zebranym różnice między ostrą a dyskretną rewitalizacją.

Kończący Konferencję panel dyskusyjny był miejscem żywej dyskusji, gdzie jak zawsze starły się ze sobą różne poglądy na rewitalizację, prawne aspekty działania służb konserwatorskich, a także zaprezentowano całą listę postulatów dotyczących uporządkowania procesów konserwatorsko – architektonicznych.