Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim, podczas 17 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2020 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 17 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2020 roku, której kuratorem generalnym jest Hashim Sarkis.

Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

  • powtórzenie godła
  • imię i nazwisko kuratora
  • adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora
  • CV kuratora
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 9 września 2019 roku (poniedziałek).

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Architektury 2020”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronach internetowych:

Przesłanie kuratora Hashima Sarkisa: (PL/ENG)

Dodatkowe informacje o konkursie: Ewa Mielczarek, e.mielczarek@zacheta.art.pl