Transformacja. Spacer: Krajobraz pamięci – Wola

W ramach programu „Transformacja. Przestrzenie wolności” poświęconego zjawiskom zachodzącym w polskiej architekturze i urbanistyce po 1989 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na drugi z cyklu spacerów „Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji„.

Krajobraz pamięci – Wola (11.04)

Warszawa to rzeczywisty lub wyobrażony pejzaż, w którym pamięć zbiorowa jest uprzestrzenniana. Materialność miasta jest nośnikiem i świadectwem opowieści o życiu społecznym, politycznym i kulturowym. Jest ona jednak podatna na manipulację i tym samym może pomagać niektóre z opowiadanych historii wypaczać. Ważne jest by pozostać czujnym wobec narracji wpisanych w miasto przez ludzi władzy i by pozostać krytycznym wobec zbiorowego przyzwalania na tworzenie symboli, upamiętnień i reprezentacji lub na ich wymazywanie. Nasza opowieść o elementach Woli poprowadzi nas przez jedną z najbardziej niejednorodnych i ponawarstwianych warszawskich rzeczywistości, gdzie w jednej przestrzeni zderzają się różne pamięci.

Simone De Iacobis oraz Małgorzta Kuciewicz tworzą projekty architektoniczne, artystyczne i badawcze w oparciu o rekonstrukcję śmiałych idei. Sposobem pracy CENTRALI są w takiej samej mierze współtworzone na bazie własnych badań narracje i fikcje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak projekty budowlane i artystyczne.

Data: 11 kwietnia 2019, godz. 17.00
Miejsce zbiórki: przy sadzawce na pl. Grzybowskim
Obowiązują zapisy: projekty@niaiu.pl
Wydarzenie na facebooku: LINK
Więcej informacji o programie „Transformacja. Przestrzenie wolności”: niaiu.pl/transformacja

Koordynator spacerów „Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji”: dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG)
Współpraca: Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury