Wydawnictwa NIAiU 2018 – podsumowanie

Dział Wydawnictw Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w 2018 roku rozpoczął realizację celów badawczo-naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich Instytutu. W poprzednim roku wspólnie z innymi podmiotami wydaliśmy oraz patronowaliśmy trzem publikacjom, które charakteryzują się starannością opracowania, kunsztem edytorskim oraz w przypadku „Warszawy Gutta” wspaniałą oprawą fotograficzną. W tym roku planujemy m.in. rozpoczęcie serii „Źródła” publikacją „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus”. Premiera książki już na przełomie lutego i marca.

Wydana wspólnie z Centrum Architektury książka to zakrojona na 476 stron i 150 zdjęć, szeroka panoramą architektury PRL – od powojennej odbudowy, przez socrealizm i modernizm, aż do postmodernizmu. W „Architektura w Polsce 1945-1989” Anna Cymer przedstawia nie tylko osiedla, ale i rekonstruowane zabytki, socrealistyczne „pałace dla ludu”, tysiąclatki czy postmodernistyczne kościoły. Premiera: wrzesień 2018. Książkę można nabyć na stronie: www.centrumarchitektury.org/ksiegarnia/.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki objął honorowym patronatem publikację Josepha Rykwerta „O rajskim domu Adama. Idea pierwotnej chaty w historii architektury” wydaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Esej ten jest fundamentalną rozprawą o pochodzeniu, związkach i interpretacjach idei „pierwotnej chaty Adama” w historii architektury – od biblijnych początków aż po współczesność. Premiera książki: wrzesień 2018. Sprzedaż książki: www.sarp.org.pl/

Wydana wspólnie z Fundacją Raster „Warszawa Gutta” Błażeja Pindora to pierwsze albumowe wydawnictwo poświęcone twórczości Romualda Gutta – jednego z najważniejszych polskich architektów XX wieku, prekursora architektury organicznej, autora charakterystycznych budynków z szarej cegły, gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Premiera książki: listopad 2018. Sprzedaż książki: www.rastergallery.com

„Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus” pod red. Aleksandry Kędziorek, Katarzyny Uchowicz, Mai Wirkus; premiera: luty/marzec 2018

Publikacja, inaugurująca nową serię wydawniczą „Źródła” Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, zawiera wybór korespondencji Heleny Syrkus z jej bliskimi przyjaciółmi i kluczowymi postaciami międzynarodowego środowiska architektonicznego: związanymi z Bauhausem Walterem i Ise Gropiusami, holenderskim urbanistą Cornelisem van Eesterenem i jego żoną Fridą Fluck czy generalnym sekretarzem CIAM (Międzynarodowych Kongresów Architektury Nowoczesnej), Sigfriedem Giedionem. Dla osób zainteresowanych twórczością Heleny i Szymona Syrkusów, jednych z najważniejszych bohaterów polskiej sceny architektonicznej okresu międzywojennego, będzie doskonałym źródłem informacji na temat historii architektury. Dla innych intrygującym obrazem postaci targanej wichrami historii. W korespondencji jak w zwierciadle odbijają się skomplikowane dzieje polityczne Polski i świata, które dotknęły również środowisko architektoniczne antysemityzm lat 30., tragedia drugiej wojny światowej czy ułudy związane z wprowadzeniem socjalizmu. „W tych trudnych czasach najlepsze, co mamy to sieć przyjaciół rozsianych po tej targanej wstrząsami planecie” – pocieszał w jednym z listów Helenę i Szymona Syrkusów Walter Gropius.

„Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta”/„Urban Summer School: Open Form

Publikacja podsumowująca projekt Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta, w trakcie którego badacze z całego świata analizowali założenia i funkcjonowanie przestrzeni zaprojektowanych na podstawie Teorii Formy Otwartej Oskara i Zofii Hansenów w Lublinie, Szuminie i Warszawie. Uczestnicy pod okiem tutorów zostali podzieleni na trzy grupy, które pracowały nad skalami zdefiniowanymi przez Hansenów: mikro (mieszkanie), mezo (budynek) i makro (spółdzielnia mieszkaniowa). Okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń były wspólne spotkania wszystkich grup, moderowane przez opiekunów naukowych. Publikacja prezentuje efekty warsztatów i została opracowana w trzech wersjach językowych – angielskiej, polskiej i ukraińskiej. Premiera książki planowana jest na I kwartał 2019 r.