Spotkanie dotyczące edukacji systemowej w Polsce (grudzień 2018)

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, którego jednym z nadrzędnych celów jest edukacja społeczeństwa – szczególnie najmłodszych oraz popularyzacja architektury i urbanistyki, zorganizował w dniu 5 grudnia 2018 roku spotkanie dotyczące edukacji systemowej w Polsce. Celem w/w spotkania było powołanie grupy ekspertów i rozpoczęcie współpracy w zakresie stopniowego wprowadzenia w przyszłości kompleksowego systemu nauczania architektoniczno-urbanistycznego.

Idea spotkania powstała podczas 1 Kongresu Edukacji Architektonicznej w Tucznie, który odbył się w dniach 10-13 października 2018 roku (www.niaiu.pl/kongres/). W trakcie tego wydarzenia swoje projekty zaprezentowali specjaliści z dziedziny edukacji architektonicznej z całego kraju. Zasięg inicjatyw powadzonych z ramienia instytucji jak i tych oddolnych jest ogromny, lecz widać potrzebę wsparcia w zakresie nauczania kierowanego systemowo, wprowadzonego do systemu powszechnej edukacji.

W trakcie 1. KEA uczestnicy tego wydarzenia wypełnili specjalnie przygotowane ankiety. Pani prof. Grażyna Schneider-Skalska została poproszona o zaopiniowanie wyników tej ankiety.

Z podsumowaniem spotkania możecie zapoznać się tutaj.