Raport „W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”

Podczas 1. Kongresu Edukacji Architektonicznej w Tucznie (10-13 października 2018 r.) zapoznaliśmy się z papierową wersją raportu Narodowego Centrum Kultury „W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”. Raport zaprezentował uczestnikom Dyrektor NCK – prof. Rafał Wiśniewski.

Tylko 6% polskiego społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska choć jednego znanego architekta. Prawie połowa nie zwraca większej uwagi na to jak wygląda ich otoczenie, ale większość Polaków uważa swoje miejscowości za ładne. Funkcjonalność oraz stan obiektów architektonicznych są najczęściej wskazywanymi kryteriami ich oceny. Większość z nas dostrzega wartość architektury historycznej, ale wolimy mieszkać w nowym budownictwie” – fragment.