Dyrektor NIAiU prof. Bolesław Stelmach

Wykład p.o. Dyrektora NIAiU prof. Bolesława Stelmacha „Szare nuty”

W ramach projektu Gutt Architecture zapraszamy na wykład p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesława Stelmacha pt. „Szare nuty”.

Wykład będzie dotyczył refleksji autora współczesnych dwóch domów w Warszawie: Nowego budynku Sejmowego przy ul.Wiejskiej/Pięknej i Szucha Offices. Refleksje osnute są wokół modusu projektowania funkcjonalnego, które nie rezygnuje jednak z poszukiwania unikalnej poetyki. Tak autor odczytuje lekcję Gutta. Poetyka ma jednak być osiągnięta poprzez świadomą redukcję, uproszczenie formy. Szare nuty to półtony, trwające dźwięki. To uparte rytmy, zaburzone przez funkcję czy otwarcia widokowe. Płaszczyzny rytmów kształtuje, ale i odkształca funkcja, światło.

Zapraszamy w czwartek, 22 listopada, o godz. 18:00 do Pawilonu wystawowego SARP przy ul. Foksal 2.

fot. Karol Samborski